home

Hugo De Smaele & Jan Schelstraete

zaterdag 4 tot zondag 26 juni 2022

zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 uur

openingsreceptie zaterdag 4 juni van 16 tot 18 uur

Hugo De Smaele

Wegwerkzaamheid

(maakt lichter in je hoofd)


Het teveel aan drukte in je kop valt te bemeesteren. Veel van wat daar rond raast kan geminderd, of op zijn minst uit zicht geplaatst. Aan een en ander valt te knabbelen en te peuteren, al was het maar om het emotioneel soortelijk gewicht ervan omlaag te halen.


Tekst kan weggestreept, info verwijderd, beeld gesaboteerd. Bewijslast hoort gewist. Getallen mogen dalen tot nul, rekeningen verduisterd. Net zoals zekere herinneringen verbleken, kunnen bepaalde verwachtingen maar beter vergaan. Hoe dan ook is er niets dat niet met een laagje verf af te dekken valt.


https://desmaele.blogspot.com/

foto: © Elly Stevens

(Foto: Elly Stevens)

Jan Schelstraete

AnathemataAnathemata zijn votiefgiften waarmee men dank betuigt of gunsten afsmeekt. Wat me het meeste aanspreekt is het oppervlak: hoe het is geboend door smekende handen of aangevreten door de tijd. Gladde, koude albast. Korrelig tin. Gecraqueleerd aardewerk. Geschilferd, alle kleur vervaagd. Zwart doortrokken van het roet van wierook en kaarsen.


Aan ieder object heeft de schenker hartsgrondig krachten toegedicht en het bezield, heeft het neergelegd in innig ritueel, het nog een laatste keer vastgenomen, schoongewreven, achtergelaten.


www.instagram.com/jan_schelstraete/